Podno grijanje

Savremeno podno grijanje nudi mnogo prednosti i omogućava efikasnost bez radijatora koji često prestavljaju smetnju u prostoru, kako u dizajnu tako i funkciji prostora. Efikasnost podnog grijanja se ogleda u pozicioniranju grijne površine unutar podne ili zidne površine što za rezultat daje ravnomjerno zagrijavanje prostora, posebno ugodnu klimu u prostoru uz niži utrošak energije. Podno grijanje nudi korisniku niz prednosti ukoliko je pravilno instalirano. Pravilna instalacija podrazumijeva izračun količine potrebne toplotne energije u zavisnosti od prostorije, odgovrajuće materijale (cijevi, izolacije itd.), pravilna elektronska kontrola i pravilno korištenje. Ukoliko nabrojane stavke nisu zadovoljene efekat neće biti potpun. Zbog velikih grijnih površina, radijatori se snalaze sa niskim temperaturama polaza i mogu se vrlo dobro koristiti u sistemima grijanja sa regenerativnom energijom, kao što su toplotne pumpe ili sistemi sa solarnom toplotnom energijom.

Prednosti podnog grijanja:

  • Visoka ugodnost za stopala
  • Nema radijatora koji često smetaju na zidu
  • Ne zauzima prostor
  • Na ovaj naćin izbjegava se širenje prašine kao što to uzrokuje isijavanje iz radijatora 
  • Niža temperatura sistema grijanje tj. niži trošak grijanja

Kod nas možete pronaći kvalitetno prodno grijanje brenova renomiranih evropskih brendova Viega, Aquatherm, Kan-therm na koje ćete dobiti višegodinju garanciju. Budite slobodni da nam se obratite za eventualne konsultacije i ponudu. Stojimo na raspolaganju.

Radijatorsko grijanje

Kada je riječ o grijanju objekata, mnogi investitori i vlasnici prije svega misle na same sisteme grijanja. Osim proizvodnje energije za grijanje i toplu vodu, efikasnost i udobnost zavisi i od pravilnog prenosa  opline u prostoriji. Radijatori, koji su danas dostupni u razlićitim varijantamau dizajna, oblika i veličina, preuzimaju ovaj zadatak. U narednim poglavljima ćemo objasniti koje vrste radijatora postoje, kako rade i koji su radijatori prikladni za koje sisteme grijanja.

Kako radijator radi?

Radijatori imaju zadatak da toplotu koju stvara kotao odvode u prostorije. Da bi ovo funkcionisalo, kroz njih cirkuliše topla voda za grijanje. Koliko topline radijator odaje – koliko vode protiče kroz njega – zavisi o postavci temperature termostata.

Velike grijne površine obezbjeđuju visoku efikasnost radijatora

Za efikasnost cjelokupnog sistema grijanja, korisno je ako su grijne površine dovoljno velike. Na ovaj način stvarate udobno topao stan čak i sa niskim temperaturama vode za grijanje. Ovo smanjuje gubitke toplote koji nastaju tokom distribucije. Također, povećava se efikasnost generatora topline i pomaže u smanjenju troškova grijanja.

Pločasti radijatori

Pločasti radijatori su među najpoznatijim vrstama radijatora. Sastoje se od jedne ili više grijaćih ploča između kojih su pričvršćena rebra – tzv. konvekcijske ploče. Koliko mogu da budu efikasni zavisi ne samo od temperature protoka vode za grijanje, već i od broja grijnih ploča i konvekcijskih ploča. Dovoljno veliki pločasti radijatori mogu se nositi s niskim temperaturama polaza, stoga su idealni za grijanje na plin, grijanje na pelet, grijanje na ulje, grijanje na drva, i za korištenje s toplotnom pumpom. U našem asortimanu možte pronaći pločaste radijatore marke Vaillant i Purmo sa garancijama od preko 10 godina.

Člankasti radijatori 

Člankasti radijatori su najstariji tipovi radijatora i osnova za sve moderne grijne površine. Sastoje se od nekoliko pojedinačnih elemenata kroz koje protiče voda za grijanje i stoga se mogu fleksibilno prilagoditi odgovarajućim zahtjevima. Ovi radijatori uglavnom daju toplinu putem zračenja i konvekcije i danas se uglavnom sastoje od aluminijskih elemenata. Za razliku od teških livenih elemenata, koji se još uvijek nalaze u starim zgradama, oni su lakši i jeftiniji za proizvodnju. Osim toga, moderni čelični uređaji se snalaze s nižim temperaturama polaza. Koriste se, na primjer, u sistemima grijanja sa kondenzacijskom tehnologijom. Danas se nude u različitim vrstama dizajna i boja što može biti posebno zanimljivo za dizajnirane prostorije.

Brandovi